Skitse til haveplan

YDELSER & PRISER

Det kan være meget forskelligt, hvor meget hjælp man som haveejer har behov for, når man gerne vil omlægge dele af, eller hele sin have, derfor findes der også flere forskellige måder, hvorpå jeg som havearkitekt kan træde til med rådgivning.

Med omhyggelig planlægning af haven, kan man som regel få alle sine havedrømme opfyldt. Selv en lille have kan blive et indholdsrigt paradis, -hvis bare man planlægger efter det...

Som udgangspunkt tilbyder jeg derfor 3 forskellige grundydelser.

Havebesøget

Havebesøg af 1,5-2 timers varighed. Sammen gennemgår vi de områder af haven, som du ønsker at besøget skal omhandle.

Priser fra DKK 2.700,- inkl. moms.

Idéskitsen

Vi starter med et havebesøg af 1,5-2 timers varighed. Her gennemgås muligheder, ønsker og behov. Vi taler om idéer, budget og tidsplan. Herefter færdiggøres idéskitsen på tegnestuen.

Idéskitsen er en tegning der viser havens overordnede ruminddeling, materialer –og design. Tegningen indeholder endvidere forslag til de enkelte delområders beplantningstemaer, f.eks. skovbund, stedsegrønt bunddække, historiske roser etc. Idéskitsen kan senere danne grundlag for en haveplan.

Priser fra DKK 6.000,- inkl. moms.

Haveplan til landbohave

Haveplanen

Vi starter med et havebesøg af 1,5-2 timers varighed. Her afklares dine ønsker og behov, vi taler om idéer, budget og tidsplan. Herefter færdiggøres den indledende idéskitse på tegnestuen. Efter din godkendelse danner idéskitsen grundlag for den færdige haveplan. Haveplanen er en detaljeret og gennemarbejdet tegning over hele -eller udvalgte dele af din have, der viser havens fremtidige form og funktion. Den viser forslag til belægningstyper –og mønstre, og fremtidige terrænløsninger. Endvidere ledsages haveplanen af en detaljeret planteplan med tilhørende planteliste, der angiver mængder og placering af de enkelte planter. Haveplanen kan danne grundlag for indhentning af tilbud fra anlægsgartner, og kan udbygges med div. detailtegninger, beskrivelser, plejeplan og evt. byggepladstilsyn.

Priser fra DKK 10.000,- inkl. moms.

Haveplan til klassisk patriciavilla
Haven ved Sofiero